Obsługa kadrowo-płacowa

mężczyzna używający kalkulatoraObsługa kadrowo-płacowa w firmach angażuje wielu pracowników i generuje duże koszty biurowe i osobowe. Pracownicy działów personalnych muszą na bieżąco śledzić wszelkie dotyczące tej tematyki nowelizacje ustaw, a jednocześnie prowadzić codzienną obsługę pracowników. Korzystanie z pomocy zewnętrznej firmy wykonującej usługi kadrowo-płacowe pozwala na duże oszczędności w przedsiębiorstwie. Ważnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również częściowe przeniesienie odpowiedzialności na firmę zewnętrzną za kontakty z instytucjami publicznymi. Z tych właśnie powodów coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing usług kadrowo-płacowych.

 


Jak funkcjonuje zewnętrzna obsługa kadrowa i płacowa?

Outsourcing kadrowy i płacowy polega na wydzieleniu poza przedsiębiorstwo lub organizację realizacji usług związanych z administracją kadr oraz naliczaniem płac. Kancelaria ABAKUS podejmuje się kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej. Nasza wiedza z tej dziedziny jest gwarancją wysokiej jakość obsługi i najwyższego poziomu kompetencji. Zapewniamy kompleksowy outsourcing, aktywną współpracę i terminowe wywiązywanie się z zobowiązań. Wyręczamy firmy w realizacji obowiązków działów personalnych, dzięki czemu mogą one skupić się na swojej działalności zasadniczej.

 
Podejmujemy się pełnej obsługi kadrowo-płacowej firm w zakresie m.in.

  • sporządzania list płac, rachunków do umowy zlecenia i do umowy o dzieło,
  • naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
  • wyliczania miesięcznych składek ZUS, sporządzania deklaracji,
  • przygotowywania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • sporządzania informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • wyliczania urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników.