Podatkowa księga przychodów i rozchodów

kobiety analizujące danePodatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do wykazywania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Przedsiębiorca przy tej formie rozliczeń z fiskusem uwzględnia wszystkie przychody ze sprzedaży oraz pozostałe inne przychody. Jednocześnie księguje zakupy towarów i materiałów, koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, między innymi wynagrodzenia, koszty biurowe i administracyjne oraz wszystkie inne określone w ustawach.

 


Dla kogo jest rozliczenie w formie KPiR?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych lub poprzez podatek liniowy, a także spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro liczonej w polskiej walucie, mogą prowadzić rozliczenia za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu tej kwoty zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 
Nasze biuro rachunkowe podejmie się prowadzenia KPiR. Dzięki naszej działalności będziecie mieć pewność poprawności rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz zredukujecie koszty działalności Waszej firmy związane z prowadzeniem księgowości czy poszerzaniem składu zespołu.


Zajmujemy się:

  • bieżącą ewidencją operacji gospodarczych,
  • prowadzeniem ewidencji podatku VAT,
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzaniem deklaracji VAT lub VAT UE,
  • rozliczeniami podatku dochodowego,
  • sporządzaniem rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-8A, PIT11
  • kontrolą dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.